Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_galleries ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_post_galleries', $galleries, $post )
Parametry: (2)
  • (array) $galleries Associative array of all found post galleries.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post Post object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of all found galleries in the given post.

Źródło

return apply_filters( 'get_post_galleries', $galleries, $post );