Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_importers ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
get_importers ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve list of importers.Źródło

function get_importers() {
	global $wp_importers;
	if ( is_array( $wp_importers ) ) {
		uasort( $wp_importers, '_usort_by_first_member' );
	}
	return $wp_importers;
}