Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.media_upload_gallery ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
media_upload_gallery ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string|null)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the legacy media uploader form in an iframe.Źródło

function media_upload_gallery() {
	$errors = array();

	if ( ! empty( $_POST ) ) {
		$return = media_upload_form_handler();

		if ( is_string( $return ) ) {
			return $return;
		}

		if ( is_array( $return ) ) {
			$errors = $return;
		}
	}

	wp_enqueue_script( 'admin-gallery' );
	return wp_iframe( 'media_upload_gallery_form', $errors );
}