Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.parent_post_rel_link ›

Od2.8.0
Przestarzały3.3.0
parent_post_rel_link ( $title = '%title' )
Parametry:
  • (string) $title Optional. Link title format. Default '%title'.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: '%title'
Zdefiniowane na:
Codex:

Display relational link for parent itemŹródło

function parent_post_rel_link( $title = '%title' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	echo get_parent_post_rel_link($title);
}