wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.adjacent_posts_rel_link › WordPress Function

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
adjacent_posts_rel_link ( $title = '%title', $in_same_term = false, $excluded_terms = '', $taxonomy = 'category' )
Parametry: (4)
 • (string) $title Optional. Link title format. Default '%title'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: '%title'
 • (bool) $in_same_term Optional. Whether link should be in the same taxonomy term. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
 • (int[]|string) $excluded_terms Optional. Array or comma-separated list of excluded term IDs. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (string) $taxonomy Optional. Taxonomy, if `$in_same_term` is true. Default 'category'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'category'
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the relational links for the posts adjacent to the current post.Źródło

function adjacent_posts_rel_link( $title = '%title', $in_same_term = false, $excluded_terms = '', $taxonomy = 'category' ) {
	echo get_adjacent_post_rel_link( $title, $in_same_term, $excluded_terms, true, $taxonomy );
	echo get_adjacent_post_rel_link( $title, $in_same_term, $excluded_terms, false, $taxonomy );
}