Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.adjacent_post_link ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
adjacent_post_link ( $format, $link, $in_same_term = false, $excluded_terms = '', $previous = true, $taxonomy = 'category' )
Parametry: (6)
 • (string) $format Link anchor format.
  Wymagane: Tak
 • (string) $link Link permalink format.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $in_same_term Optional. Whether link should be in a same taxonomy term. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
 • (array|string) $excluded_terms Optional. Array or comma-separated list of excluded category IDs. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (bool) $previous Optional. Whether to display link to previous or next post. Default true.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: true
 • (string) $taxonomy Optional. Taxonomy, if $in_same_term is true. Default 'category'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'category'
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the adjacent post link.

Can be either next post link or previous.Źródło

function adjacent_post_link( $format, $link, $in_same_term = false, $excluded_terms = '', $previous = true, $taxonomy = 'category' ) {
	echo get_adjacent_post_link( $format, $link, $in_same_term, $excluded_terms, $previous, $taxonomy );
}