Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.start_post_rel_link ›

Od2.8.0
Przestarzały3.3.0
start_post_rel_link ( $title = '%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '' )
Parametry: (3)
 • (string) $title Optional. Link title format.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: '%title'
 • (bool) $in_same_cat Optional. Whether link should be in a same category.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
 • (string) $excluded_categories Optional. Excluded categories IDs.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:

Display relational link for the first post.Źródło

function start_post_rel_link($title = '%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	echo get_boundary_post_rel_link($title, $in_same_cat, $excluded_categories, true);
}