Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.widget_categories_args ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'widget_categories_args', $cat_args, $instance )
Parametry: (2)
  • (array) $cat_args An array of Categories widget options.
    Wymagane: Tak
  • (array) $instance Array of settings for the current widget.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the arguments for the Categories widget.

Źródło

wp_list_categories( apply_filters( 'widget_categories_args', $cat_args, $instance ) );