Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.widget_categories_dropdown_args ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'widget_categories_dropdown_args', $cat_args, $instance )
Parametry: (2)
  • (array) $cat_args An array of Categories widget drop-down arguments.
    Wymagane: Tak
  • (array) $instance Array of settings for the current widget.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • wp_dropdown_categories()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the arguments for the Categories widget drop-down.

Źródło

wp_dropdown_categories( apply_filters( 'widget_categories_dropdown_args', $cat_args, $instance ) );