Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.page_attributes_dropdown_pages_args ›

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'page_attributes_dropdown_pages_args', $dropdown_args, $post )
Parametry: (2)
  • (array) $dropdown_args Array of arguments used to generate the pages drop-down.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post The current post.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • wp_dropdown_pages()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the arguments used to generate a Pages drop-down element.

Źródło

$dropdown_args = apply_filters( 'page_attributes_dropdown_pages_args', $dropdown_args, $post );