Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_dropdown_users_args ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_dropdown_users_args', $query_args, $parsed_args )
Parametry: (2)
  • (array) $query_args The query arguments for get_users().
    Wymagane: Tak
  • (array) $parsed_args The arguments passed to wp_dropdown_users() combined with the defaults.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the query arguments for the list of users in the dropdown.

Źródło

$query_args = apply_filters( 'wp_dropdown_users_args', $query_args, $parsed_args );