Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_dropdown_users ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_dropdown_users', $output )
Parametry:
  • (string) $output HTML output generated by wp_dropdown_users().
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the wp_dropdown_users() HTML output.

Źródło

$html = apply_filters( 'wp_dropdown_users', $output );