Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wpmu_drop_tables ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wpmu_drop_tables', $tables, $site->id )
Parametry: (2)
  • (string[]) $tables Array of names of the site tables to be dropped.
    Wymagane: Tak
  • (int) $site_id The ID of the site to drop tables for.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the tables to drop when the site is deleted.

Źródło

$drop_tables = apply_filters( 'wpmu_drop_tables', $tables, $site->id );