Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_is_writable ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
wp_is_writable ( $path )
Parametry:
  • (string) $path Path to check for write-ability.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (bool) Whether the path is writable.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determine if a directory is writable.

This function is used to work around certain ACL issues in PHP primarily affecting Windows Servers.Źródło

function wp_is_writable( $path ) {
	if ( 'WIN' === strtoupper( substr( PHP_OS, 0, 3 ) ) ) {
		return win_is_writable( $path );
	} else {
		return @is_writable( $path );
	}
}