Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wpmu_options ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzałyn/a
do_action( 'wpmu_options' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the Network Settings form, before the submit button.

Źródło

do_action( 'wpmu_options' );