Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.mu_options ›

Odn/a
Przestarzały3.0.0
mu_options ( $options )
Zdefiniowane na:
Codex:

WPMU options.Źródło

function mu_options( $options ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0' );
	return $options;
}