Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.form_option ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
form_option ( $option )
Parametry:
  • (string) $option Option name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Print option value after sanitizing for forms.Źródło

function form_option( $option ) {
	echo esc_attr( get_option( $option ) );
}