Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.screen_options ›

Od2.8.0
Przestarzały3.3.0
screen_options ( $screen )
Zobacz:
  • WP_Screen::render_per_page_options()
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns the screen's per-page options.Źródło

function screen_options( $screen ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0', '$current_screen->render_per_page_options()' );

	$current_screen = get_current_screen();

	if ( ! $current_screen )
		return '';

	ob_start();
	$current_screen->render_per_page_options();
	return ob_get_clean();
}