Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_screen_icon ›

Od3.2.0
Przestarzały3.8.0
get_screen_icon ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) An HTML comment explaining that icons are no longer used.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the screen icon (no longer used in 3.8+).Źródło

function get_screen_icon() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.8.0' );
	return '<!-- Screen icons are no longer used as of WordPress 3.8. -->';
}