Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_feed_options ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action_ref_array( 'wp_feed_options', array( &$feed, $url )
Parametry: (2)
  • (object) $feed SimplePie feed object (passed by reference).
    Wymagane: Tak
  • (mixed) $url URL of feed to retrieve. If an array of URLs, the feeds are merged.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires just before processing the SimplePie feed object.

Źródło

do_action_ref_array( 'wp_feed_options', array( &$feed, $url ) );