Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_wpmu_options ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzałyn/a
do_action( 'update_wpmu_options' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the network options are updated.

Źródło

do_action( 'update_wpmu_options' );