Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_site_option ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
update_site_option ( $option, $value )
Parametry: (2)
  • (string) $option Name of option. Expected to not be SQL-escaped.
    Wymagane: Tak
  • (mixed) $value Option value. Expected to not be SQL-escaped.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (bool) False if value was not updated. True if value was updated.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.4.0

Update the value of an option that was already added for the current network.Źródło

function update_site_option( $option, $value ) {
	return update_network_option( null, $option, $value );
}