wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.delete_site_option › WordPress Function

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
delete_site_option ( $option )
Parametry:
  • (string) $option Name of the option to delete. Expected to not be SQL-escaped.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (bool) True if the option was deleted, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.4.0

Removes an option by name for the current network.Źródło

function delete_site_option( $option ) {
	return delete_network_option( null, $option );
}