wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_blog_option › WordPress Function

Od
Przestarzałyn/a
update_blog_option ( $id, $option, $value, $deprecated = null )
Parametry: (4)
 • (int) $id The blog ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $option The option key.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $value The option value.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $deprecated Not used.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
Powrót:
 • (bool) True if the value was updated, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • MU

Updates an option for a particular blog.Źródło

function update_blog_option( $id, $option, $value, $deprecated = null ) {
	$id = (int) $id;

	if ( null !== $deprecated ) {
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '3.1.0' );
	}

	if ( get_current_blog_id() === $id ) {
		return update_option( $option, $value );
	}

	switch_to_blog( $id );
	$return = update_option( $option, $value );
	restore_current_blog();

	return $return;
}