Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.mu_dropdown_languages ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'mu_dropdown_languages', $output, $lang_files, $current )
Parametry: (3)
  • (string[]) $output Array of HTML output for the dropdown.
    Wymagane: Tak
  • (string[]) $lang_files Array of available language files.
    Wymagane: Tak
  • (string) $current The current language code.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the languages available in the dropdown.

Źródło

$output = apply_filters( 'mu_dropdown_languages', $output, $lang_files, $current );