Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.dropdown_categories ›

Od0.71
Przestarzały2.6.0
dropdown_categories ( $default = 0, $parent = 0, $popular_ids = array() )
Parametry: (3)
 • (int) $default Unused.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (int) $parent Unused.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (array) $popular_ids Unused.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Legacy function used to generate the categories checklist control.Źródło

function dropdown_categories( $default = 0, $parent = 0, $popular_ids = array() ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.6.0', 'wp_category_checklist()' );
	global $post_ID;
	wp_category_checklist( $post_ID );
}