Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.dropdown_cats ›

Od0.71
Przestarzały2.1.0
dropdown_cats ( $optionall = 1, $all = 'All', $orderby = 'ID', $order = 'asc', $show_last_update = 0, $show_count = 0, $hide_empty = 1, $optionnone = false, $selected = 0, $exclude = 0 )
Parametry: (10)
 • (int) $optionall
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 1
 • (string) $all
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'All'
 • (string) $orderby
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'ID'
 • (string) $order
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'asc'
 • (int) $show_last_update
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (int) $show_count
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (int) $hide_empty
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 1
 • (bool) $optionnone
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
 • (int) $selected
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (int) $exclude
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Zobacz:
Powrót:
 • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Deprecated method for generating a drop-down of categories.Źródło

function dropdown_cats($optionall = 1, $all = 'All', $orderby = 'ID', $order = 'asc',
		$show_last_update = 0, $show_count = 0, $hide_empty = 1, $optionnone = false,
		$selected = 0, $exclude = 0) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_dropdown_categories()' );

	$show_option_all = '';
	if ( $optionall )
		$show_option_all = $all;

	$show_option_none = '';
	if ( $optionnone )
		$show_option_none = __('None');

	$vars = compact('show_option_all', 'show_option_none', 'orderby', 'order',
					'show_last_update', 'show_count', 'hide_empty', 'selected', 'exclude');
	$query = add_query_arg($vars, '');
	return wp_dropdown_categories($query);
}