Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.dropdown_link_categories ›

Od2.1.0
Przestarzały2.6.0
dropdown_link_categories ( $default = 0 )
Parametry:
  • (int) $default Unused.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Legacy function used to generate a link categories checklist control.Źródło

function dropdown_link_categories( $default = 0 ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.6.0', 'wp_link_category_checklist()' );
	global $link_id;
	wp_link_category_checklist( $link_id );
}