wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_dropdown_roles › WordPress Function

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
wp_dropdown_roles ( $selected = '' )
Parametry:
  • (string) $selected Slug for the role that should be already selected.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:

Prints out option HTML elements for role selectors.Źródło

function wp_dropdown_roles( $selected = '' ) {
	$r = '';

	$editable_roles = array_reverse( get_editable_roles() );

	foreach ( $editable_roles as $role => $details ) {
		$name = translate_user_role( $details['name'] );
		// Preselect specified role.
		if ( $selected === $role ) {
			$r .= "\n\t<option selected='selected' value='" . esc_attr( $role ) . "'>$name</option>";
		} else {
			$r .= "\n\t<option value='" . esc_attr( $role ) . "'>$name</option>";
		}
	}

	echo $r;
}