Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_roles ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
wp_roles ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (WP_Roles) WP_Roles global instance if not already instantiated.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the global WP_Roles instance and instantiates it if necessary.Powiązane Funkcje: wp_rss, wp_styles, wp_cron, wp_kses, wp_credits

Źródło

function wp_roles() {
	global $wp_roles;

	if ( ! isset( $wp_roles ) ) {
		$wp_roles = new WP_Roles();
	}
	return $wp_roles;
}