Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_rss ›

Od1.5.0
Przestarzały3.0.0
wp_rss ( $url, $num_items = -1 )
Parametry: (2)
  • (string) $url URL of feed to display. Will not auto sense feed URL.
    Wymagane: Tak
  • (int) $num_items Optional. Number of items to display, default is all.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: -1
Zdefiniowane na:
Codex:

Display all RSS items in a HTML ordered list.Źródło

function wp_rss( $url, $num_items = -1 ) {
	if ( $rss = fetch_rss( $url ) ) {
		echo '<ul>';

		if ( $num_items !== -1 ) {
			$rss->items = array_slice( $rss->items, 0, $num_items );
		}

		foreach ( (array) $rss->items as $item ) {
			printf(
				'<li><a href="%1$s" title="%2$s">%3$s</a></li>',
				esc_url( $item['link'] ),
				esc_attr( strip_tags( $item['description'] ) ),
				esc_html( $item['title'] )
			);
		}

		echo '</ul>';
	} else {
		_e( 'An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.' );
	}
}