Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.walk_category_dropdown_tree ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
walk_category_dropdown_tree ( $args )
Parametry:
  • (mixed) $args ...$args Elements array, maximum hierarchical depth and optional additional arguments.
    Wymagane: Tak
Użytkowanie:
  • Walker_CategoryDropdown
Zobacz:
  • Walker::walk()
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve HTML dropdown (select) content for category list.Źródło

function walk_category_dropdown_tree( ...$args ) {
	// The user's options are the third parameter.
	if ( empty( $args[2]['walker'] ) || ! ( $args[2]['walker'] instanceof Walker ) ) {
		$walker = new Walker_CategoryDropdown;
	} else {
		$walker = $args[2]['walker'];
	}
	return $walker->walk( ...$args );
}