Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.walk_page_dropdown_tree ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
walk_page_dropdown_tree ( $args )
Użytkowanie:
  • Walker_PageDropdown
Zobacz:
  • Walker_PageDropdown::walk()
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve HTML dropdown (select) content for page list.Źródło

function walk_page_dropdown_tree( ...$args ) {
	if ( empty( $args[2]['walker'] ) ) { // the user's options are the third parameter
		$walker = new Walker_PageDropdown;
	} else {
		$walker = $args[2]['walker'];
	}

	return $walker->walk( ...$args );
}