Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.walk_page_tree ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
walk_page_tree ( $pages, $depth, $current_page, $r )
Parametry: (4)
 • (array) $pages
  Wymagane: Tak
 • (int) $depth
  Wymagane: Tak
 • (int) $current_page
  Wymagane: Tak
 • (array) $r
  Wymagane: Tak
Użytkowanie:
 • Walker_Page
Powrót:
 • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve HTML list content for page list.Źródło

function walk_page_tree( $pages, $depth, $current_page, $r ) {
	if ( empty( $r['walker'] ) ) {
		$walker = new Walker_Page;
	} else {
		$walker = $r['walker'];
	}

	foreach ( (array) $pages as $page ) {
		if ( $page->post_parent ) {
			$r['pages_with_children'][ $page->post_parent ] = true;
		}
	}

	return $walker->walk( $pages, $depth, $r, $current_page );
}