Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.walk_nav_menu_tree ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
walk_nav_menu_tree ( $items, $depth, $r )
Parametry: (3)
 • (array) $items The menu items, sorted by each menu item's menu order.
  Wymagane: Tak
 • (int) $depth Depth of the item in reference to parents.
  Wymagane: Tak
 • (stdClass) $r An object containing wp_nav_menu() arguments.
  Wymagane: Tak
Użytkowanie:
 • Walker_Nav_Menu
Powrót:
 • (string) The HTML list content for the menu items.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the HTML list content for nav menu items.Źródło

function walk_nav_menu_tree( $items, $depth, $r ) {
	$walker = ( empty( $r->walker ) ) ? new Walker_Nav_Menu : $r->walker;

	return $walker->walk( $items, $depth, $r );
}