Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_nav_menu_item ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
is_nav_menu_item ( $menu_item_id = 0 )
Parametry:
  • (int) $menu_item_id The ID of the potential nav menu item.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Powrót:
  • (bool) Whether the given ID is that of a nav menu item.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines whether the given ID is a nav menu item.Źródło

function is_nav_menu_item( $menu_item_id = 0 ) {
	return ( ! is_wp_error( $menu_item_id ) && ( 'nav_menu_item' == get_post_type( $menu_item_id ) ) );
}