Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._is_valid_nav_menu_item ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
_is_valid_nav_menu_item ( $item )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (object) $item The menu item to check.
    Wymagane: Tak
Linki:
Powrót:
  • (bool) False if invalid, otherwise true.
Zdefiniowane na:
Codex:

Return if a menu item is valid.Źródło

function _is_valid_nav_menu_item( $item ) {
	return empty( $item->_invalid );
}