Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_make_plugin_file_tree ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
wp_make_plugin_file_tree ( $plugin_editable_files )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (array) $plugin_editable_files List of plugin file paths.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) Tree structure for listing plugin files.
Zdefiniowane na:
Codex:

Makes a tree structure for the plugin editor's file list.Źródło

function wp_make_plugin_file_tree( $plugin_editable_files ) {
	$tree_list = array();
	foreach ( $plugin_editable_files as $plugin_file ) {
		$list     = explode( '/', preg_replace( '#^.+?/#', '', $plugin_file ) );
		$last_dir = &$tree_list;
		foreach ( $list as $dir ) {
			$last_dir =& $last_dir[ $dir ];
		}
		$last_dir = $plugin_file;
	}
	return $tree_list;
}