Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_make_theme_file_tree ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
wp_make_theme_file_tree ( $allowed_files )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (array) $allowed_files List of theme file paths.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) Tree structure for listing theme files.
Zdefiniowane na:
Codex:

Makes a tree structure for the theme editor's file list.Źródło

function wp_make_theme_file_tree( $allowed_files ) {
	$tree_list = array();
	foreach ( $allowed_files as $file_name => $absolute_filename ) {
		$list     = explode( '/', $file_name );
		$last_dir = &$tree_list;
		foreach ( $list as $dir ) {
			$last_dir =& $last_dir[ $dir ];
		}
		$last_dir = $file_name;
	}
	return $tree_list;
}