Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.disable_categories_dropdown ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'disable_categories_dropdown', false, $post_type )
Parametry: (2)
  • (bool) $disable Whether to disable the categories drop-down. Default false.
    Wymagane: Tak
  • (string) $post_type Post type slug.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to remove the 'Categories' drop-down from the post list table.

Źródło

if ( false !== apply_filters( 'disable_categories_dropdown', false, $post_type ) ) {