Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.disable_formats_dropdown ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'disable_formats_dropdown', false )
Parametry:
  • (bool) $disable Whether to disable the drop-down. Default false.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to remove the 'Formats' drop-down from the post list table.

Źródło

if ( apply_filters( 'disable_formats_dropdown', false ) ) {