Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.time_formats ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'time_formats', array( __( 'g:i a' )
Parametry:
  • (string[]) $default_time_formats Array of default time formats.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the default time formats.

Źródło

$time_formats = array_unique( apply_filters( 'time_formats', array( __( 'g:i a' ), 'g:i A', 'H:i' ) ) );