Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.theme_templates ›

Od4.9.6
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'theme_templates', $post_templates, $this, $post, $post_type )
Parametry: (4)
 • (string[]) $post_templates Array of page templates. Keys are filenames, values are translated names.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Theme) $this The theme object.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Post|null) $post The post being edited, provided for context, or null.
  Wymagane: Tak
 • (string) $post_type Post type to get the templates for.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters list of page templates for a theme.

Źródło

$post_templates = (array) apply_filters( 'theme_templates', $post_templates, $this, $post, $post_type );