Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_template ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_template ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Template name.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve name of the current theme.Źródło

function get_template() {
	/**
	 * Filters the name of the current theme.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param string $template Current theme's directory name.
	 */
	return apply_filters( 'template', get_option( 'template' ) );
}