Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_404_template ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_404_template ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string) Full path to 404 template file.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve path of 404 template in current or parent template.

The template hierarchy and template path are filterable via the {@see '$type_template_hierarchy'} and {@see '$type_template'} dynamic hooks, where $type is '404'.Źródło

function get_404_template() {
	return get_query_template( '404' );
}