Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comments_template ›

Od1.5.1
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comments_template', $theme_template )
Parametry:
  • (string) $theme_template The path to the theme template file.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the path to the theme template file used for the comments template.

Źródło

$include = apply_filters( 'comments_template', $theme_template );