Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_text ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comment_text', $comment, null, array()
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/comment-template.php

Źródło

$comment = apply_filters( 'comment_text', $comment, null, array() );