wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_text › WordPress Function

Od0.71
Przestarzałyn/a
comment_text ( $comment_id = 0, $args = array() )
Parametry: (2)
 • (int|WP_Comment) $comment_id Optional. WP_Comment or ID of the comment for which to print the text. Default current comment.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (array) $args Optional. An array of arguments. Default empty array.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
Zobacz:
 • Walker_Comment::comment()
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.4.0

Displays the text of the current comment.Źródło

function comment_text( $comment_id = 0, $args = array() ) {
	$comment = get_comment( $comment_id );

	$comment_text = get_comment_text( $comment, $args );

	/**
	 * Filters the text of a comment to be displayed.
	 *
	 * @since 1.2.0
	 *
	 * @see Walker_Comment::comment()
	 *
	 * @param string     $comment_text Text of the comment.
	 * @param WP_Comment|null $comment   The comment object. Null if not found.
	 * @param array      $args     An array of arguments.
	 */
	echo apply_filters( 'comment_text', $comment_text, $comment, $args );
}