Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_time ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
comment_time ( $d = '' )
Parametry:
  • (string) $d Optional. The format of the time. Default user's settings.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the comment time of the current comment.Źródło

function comment_time( $d = '' ) {
	echo get_comment_time( $d );
}