Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_id ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
comment_id ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the comment id of the current comment.Źródło

function comment_ID() { // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidFunctionName.FunctionNameInvalid
	echo get_comment_ID();
}